ໃຊ້ເງິນໝົດກ່ອນທ້າຍເດືອນ ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງແກ້ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ໃຊ້ເງິນໝົດກ່ອນທ້າຍເດືອນ ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງແກ້ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ຫຼື ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວປະສົບບັນຫາເງິນ ບໍ່ພໍຈ່າຍຈົນຮອດທ້າຍເດືອນເກືອບຢາກວ່າເປັນຄືກັນໝົດທຸກຄົນ. ສໍາລັບວິທີແກ້ສະເພາະໜ້າ ແມ່ນຈະຫາວິທີກູ້ ຫຼື ຢືມລ່ວງໜ້າມາກ່ອນ ເພື່ອປະຄອງຊີວິດໃຫ້ຢູ່ລອດຕາມຄວາມສາມາດໃຜລາວ. ພົບກັນໃນມື້ນີ້,...
ຂໍ້ຄິດທາງການເງິນ ໃຫ້ຢູ່ແບບຄົນຈົນ ແລ້ວເຮົາຈະລວຍເງິນໃຊ້.

ຂໍ້ຄິດທາງການເງິນ ໃຫ້ຢູ່ແບບຄົນຈົນ ແລ້ວເຮົາຈະລວຍເງິນໃຊ້.

ໃນປັດຈຸບັນ, ເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ: “ເງິນ” ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນຊີວິດ ເພາະເງິນສາມາດຊື້ທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການໄດ້, ແຕ່ມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນບາງອັນທີ່ເງິນຊື້ບໍ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫາກເຮົາຮູ້ຈັກເຮັດ-ຈັກຫາ ແລະ ຮູ້ຄຸນ ຄ່າຂອງມັນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຂັດສົນ,...
ກົນລະຍຸດຂອງທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອຮັບມືການປ່ຽນແປງໃນຍຸກດິຈິຕອລ.

ກົນລະຍຸດຂອງທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອຮັບມືການປ່ຽນແປງໃນຍຸກດິຈິຕອລ.

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນການເງິນ, ຊຶ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆນັ້ນ, ມື້ນີ້...
ອີເອັມໄອ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທົ່ງກາງ

ອີເອັມໄອ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທົ່ງກາງ

ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ,...
ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະເຫັນຜົນງານ ຂອງວຽກທີ່ເຮັດ

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະເຫັນຜົນງານ ຂອງວຽກທີ່ເຮັດ

ພວກເຮົາທຸກຄົນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຄືກັນ, ຕ່າງແຕ່ວ່າໃຜຈະມີໄຫວພິບ ຫຼື ບໍລິຫານຈັດການໜ້າວຽກຈັ່ງໃດນັ້ນ? ກໍ່ຂຶ້ນກັບດຸນພິນິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງໃຜລາວ. ສໍາລັບການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ, ເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ເປັນພະນັກງານຮັບຈ້າງ ກໍ່ຍ່ອມມີທັງວຽກສ່ວນຕົວ ແລະ ວຽກສ່ວນລວມ...