ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2022, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາໄດ້ຈັດກິດຈະກໍານອກສະຖານທີ່ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການຈັດການຫ້ອງການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີກ່ວາ” ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳພາໂດຍທ່ານນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ, ຮອງອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ. ພາຍໃນງານ ໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ: ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກມີສະ ພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ພະນັກງານຂຶ້ນນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ.On 12 November 2022 EMI Conducted outside activites at Oudomxay Province under the topic How to organize better work place. the activity facilitated by Ms. Bounta BOULOM Deputy Director of EMI had 28 participants and discussed with the participants about how can we improve our office and make a better environment in the office on the same time the participants share their idea about their dream office.

#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ