ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕັ້ງເປົ້າອາຊີບໃນຝັນຂອງຕົນເອງ.
  On 21 October 2022 Marketing and Finacial Education Department conducted an activities to oriented financial education to the students at Thongkang Primary School, Sisattanak District, Vientiane Capital to educated the students understand about financial, planning, set the goal for their dream job.