ໃນວັນທີ 24-28 ຕຸລາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຊະນະໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ສຸດທະວົງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານບັນຊີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທຫລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ.
 On 24-28 October 2022 Mrs. Thipphakone XANAXAY Head of Finance-Accounting Department and Mrs. Anousone SOUTTHAVONG Finance-Accounting Manager of EMI
attended the Meeting on Orientation of Regulations and Support Accounting sector to the staff of BOL and Microfinance Institution, this meeting conducted by the Bank of Lao PDR at the Conference Room of Banking Institute.