✨ວົງເງິນກູ້ຢືມສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ
✨ຈ່າຍໝົດທັງຕົ້ນ ທັງດອກ ໄປພ້ອມກັນ
🎊ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງນີ້🎊
📞ໂທ: 021 520520
📱 Whatsapp: +856 20 59 999 039
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ