ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ລັດສະໝີ ຈັນທະລັງສີ, ຜູ້ຈັດການເຂດ ແລະ ທ່ານ ພູວົງ ເມກສະຫວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກ IT ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 12.500.000 ກີບ ເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.Mr. Latsamy CHANTHALANHSY Area Manager and Mr. Phouvong MAKSAVANH IT Manager give restitution of Microinsurance to the clients who was protected by loan insurance amount 12.500.000 kip at Nayang Village, Naxaythong District, Vientiane Capital.

#emimfi

#microinsurance

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ