ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມາ, ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂນນຄໍ້, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕັ້ງເປົ້າອາຊີບໃນຝັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ອື່ນໆ. On 29 September 2022 Marketing and Finacial Education Department conducted an activity to oriented financial education to the students at Nonkhor Primary School, Xaysettha District, Vientiane Capital to educated the students understand about financial, planning, set the goal for their dream job.

#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#Aflatoun #financialeducation

#lifeskills #childrenempowerment