ໃນວັນທີ 16 – 17 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະຄູຝຶກສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຄູສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່ານໍ້າບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາ.
 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ທຸມມະລີ ບຸນຈະເລີນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ; ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນທັນ ຈັນທະສີດາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງນໍ້າບາກ; ທ່ານ ສຸກດາວົງ ພົມມະນີ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນສາມັກກິນນອນຊົນເຜົ່າເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທີມຄູຝຶກ ແລະ ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ.
ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ ອັບຟຼາຕູນ ຜ່ານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.
On 16-17 September 2022 the trainer team from Lao-India Enterprenueship Develelopment Center was conducted training to teacher at Nambak Ethnic Boarding School, Luangprabang Province under the topice Social and Financial Education for Secondary Level Project, the Training was a chairman by Ms. Thoummaly BOUNCHALEUN the Deputy Director of Lao-India Enterprenueship Develelopment Center, atteded by Mr. Bounthan CHANTHASIDA the Deputy Director of Education and Sport Office of Nambak District, Mr. Soukdavong PHOMMANY Deputy Director of Nambak Ethnic Boarding School,
Trainer team and teachers in the school 22 participants. This training support by AFLATOUN INTERNATIONAL through EMI.