ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2022 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານ ລະດັບວິຊາການ ນຳພາໂດຍທີ່ປຶກສາຈາກປະເທດໄທ ທ່ານອາຈານ ບຸນສືບ ປັນຍາ ແລະ ທ່ານອາຈານ ນະລືມົນ ຫານຈະເຣີນນະພູສິດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ອົງກອນທີມີສະມັດຖະນະສູງ HPO”
 On 25 September 2022 EMI Conducted training to the staff as regular level, the Training was trained by the consultants from Thailand Mr. Bounsueb PANYA and Ms. Naluemone HANCHANLEUNNAPHOUSITH under the topic “EMI High Performance Organization”