ຢ່າໃຫ້ເງິນຕ້ອງສະດຸດ ຕິດຕໍ່ຫາເຮົາໄດ້ເລີຍ!!!!
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ
✔ ໃຫ້ວົງເງິນກູ້ຢືມສູງ
✔ ດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນໝົດໄປພ້ອມກັນ
✔ ມີປະກັນຊີວິດໃຫ້!


🎊ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງນີ້🎊
📞ໂທ: 021 520520
📱 Whatsapp: +856 20 59 999 039
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ