ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານໜ່ວຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ອົງກອນທີ່ມີສະມັດທະນະສູງ (HPO) ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ,  ຜູ້ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ແລະ ຄູຝຶກໂດຍທ່ານ ບຸນສືບ ປັນຍາ ທີ່ປຶກສາຈາກປະເທດໄທ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 EMI conducted training to the staff of the northern unit Xayaboury Province and Luangprabang Province under the topic of EMI High Performance Organization (HPO)the Training was a chairman and opening speed by Mr. Somphone SISENGLATH CEO of EMI and Trainer by Mr. Bounsueb PANYA Consultant from Thailand, this training was conducted in Luangprabang Capital, Luangprabang Province.

#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ