ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ຜ່ານມາ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກັບ ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສ່ວຽກງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການດຳເນີນງານ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວຽກງານປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ. ພິທີດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ແລະ ທ່ານ ສົມຈິດ ດວງມີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ. On 26 August 2022 EMI was signed MOU for Partnership Development with Oudomxay Development Deposit-Taking Microfinance Institution at conferences room of EMI for HR Development, Operations, Tachnology and Financial Educations.EMI representative by Mr. Somphone SISENGLATH as a CEO together with Management Team of EMI and ODMI representative by Mr. Somchit DUANGMIXAY Director of ODMI together with Management team.#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ