ທ່ານ ນາງ ປານີທອງ ຄຸນທະວົງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ທ່ານາແລ້ງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
 Mrs. Panithong KHOUNTHAVONG Unit Manager together with the staff team of EMI conducted training on Financial Education to the clients at Thanalaeng Village, Hatxayfong District, Vientiane Capital to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.