ໃນວັນທີ 16-17 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ ຫົວໜ້າຝ່າຍດຳເນີນງານ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄູຝຶກລະດັບພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: AGRICULTURAL VALUE CHAIN ASSESSMENT AND STRENGTHENING ທີ່ສະຖາບັນແມ່ນ້ຳຂອງ, ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ.
 On 16-17 August 2022 Mr. Pem KEOSOUPHONE Operation Manager was attending the Regional Training of Trainers on AGRICULTURAL VALUE CHAIN ASSESSMENT AND STRENGTHENING at Mekong Institute, Khonkaen Province, Thailand.