ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັດທະນາຄູ່ມື ການສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາ ຮ່ວມກັບ ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິກຈະການລາວ-ອິນເດຍ.ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານນາງ ສຸດສາຍໃຈ ດວງສະຫວັນ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍທ່ານນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ ຮອງອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ