ເອກພັດທະນາໃສ່ໃຈ ມອບປະກັນຊີວິດໃຫ້ຟຣີ!!!!
ພຽງແຕ່ທ່ານເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດກັບພວກເຮົາ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດ!!!!!
🎊ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງນີ້🎊
📞ໂທ: 021 520520
📱 Whatsapp: +856 20 59 999 039
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ