ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າກຸ່ມບ້ານໂພນສະຫວາດ, ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການບໍລິຫານການເງິນໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນເສດຖະກິດຄອບຄົວ. ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອໝັ້ນ​ວ່າ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຍັງ​ນ້ອຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ. ຊຶ່ງ​ຄົນ​ຮຸ່ນໃໝ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທັກ​ສະ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ນີ້ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ.ໜຶ່ງ​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍຫຼັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄື​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຮຸ່ນໃໝ່. ສອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຕ​ີບ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ການ​ທາ​ງດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ