ຫາກທ່ານໃດທີ່ຂາດເງິນໝຸນ ເຮົາໃຫ້ທຶນທ່ານໄດ້ ເງິນກູ້ແສນສະບາຍ ກູ້ງ່າຍໆ ບໍ່ມີຫຼັກຊັບ!!!

ວົງເງິນກູ້ສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ

ຊຳລະທັງຕົ້ນ ແລະ ດອກໝົດໄປພ້ອມກັນ

ໄລຍະກູ້ຢືມສູງສຸດ 12 ເດືອນ

ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງນີ້

ໂທ: 021 520520

Whatsapp: +856 20 59 999 039

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#emimfi

#ເອກພັດທະນາ