ເວົ້າເລື່ອງກິນເຂົ້າຂອງຄົນລາວ ແນ່ນອນພວກເຮົາຕ້ອງຄິດຫາພາເຂົ້າ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມາແນະນຳພາເຂົ້າຫວາຍ ທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ, ແໜ້ນທົນທານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນນານ. ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການພາເຂົ້າຫວາຍເກຣດດີແບບນີ້ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ແມ່ກົງມະນີ, ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ບ້ານສ້າງໃຫຍ່, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເບີ 030 5499834.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#ທຸລະກິດສ້າງຊີວິດ