ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2021, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັດກິດຈະກຳວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ຮ່ວມກັບລູກ-ຫຼານພະນັກງານພາຍໃນ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກ-ຫຼານໄດ້ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ, ຮູ້ຈັກປະຢັດ, ຮູ້ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມ. ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກ-ຫຼານໄດ້ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ, ຮູ້ຈັກປະຢັດ, ຮູ້ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມ. #emimfi
#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ
#childrenempowerment
#Aflatoun