ປະກາດ📣📣📣ຂ່າວດີ ຂ່າວໃໝ່ ໂອກາດສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ເຊີນທາງນີ້ ທາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ(EMI) ເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ ໃນລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້👇👇👇 ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຄອບຄົວດຽວກັນກັບພວກເຮົາ.
ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກ: https://drive.google.com/…/18JypofljkcHNLr…/view…