ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ ຮອງອຳນວຍການ ແລະ ທ່ານນາງ ສີອຳມອນ ສີຫາຈັກ ຫົວໜ້າພະແນກບຸກຄະລາກອນ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານ ໃຫ້ນັກສຶກສາຈາກ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ພາກວິຊາການເງິນຈຸລະພາກ.