ເວົ້າເລື່ອງການກິນອາຫານໃນຄອບຄົວ ແນ່ນອນທຸກທ່ານຕ້ອງຄິດຫາພາເຂົ້າ ເພາະພາເຂົ້າເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການຈັດແຈງອາຫານ; ເນື່ອງຈາກປະເພນີການກິນເຂົ້າຂອງຄົນລາວຕ້ອງໃສ່ພາ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີພາເຂົ້າຫວາຍມານຳສະເໜີ ພາເຂົ້າຫວາຍ ແມ່ຄຳບາງ ບ້ານສ້າງໃຫຍ່, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດສົນໃຈທັງຂາຍສົ່ງ ແລະ ຍ່ອຍ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເພີ່ນໄດ້ ດ້ວຍໝາຍເລກໂທ 020 5560 2053