ໃນວັນທີ 26 – 27 ພຶດສະພາ 2022 ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ວຽກງານເລຂານຸການໃນຫ້ອງການ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ