🎉🎉🎉🎉ເງິນກູ້ແສນສະບາຍ ກູ້ໄດ້ ບໍ່ງໍ້ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
✨ວົງເງິນກູ້ສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ
✨ດອກເບ້ຍຕ່ຳ
✨ໄລຍະກູ້ຢືມສູງສຸດ 12 ເດືອນ
✨ຟຼີຄ່າທຳນຽມເງິນກູ້ທຸກຜະລິດຕະພັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ ວັນທີ 03/05/2022 – 30/07/2022✨
🎊ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່🎊
📞ໂທ: 021 520520
📱 Whatsapp: +856 20 59 999 039
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ