ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ການິນຈຽນ, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ, ຜູ້ຈັດການເຂດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນຍາຍການຝຶກອົບຮົມມື້ທີ 2 ຫົວຂໍ້: “ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະໜີ້ຊັກຊ້າ”. ໂດຍມີບັນດານັກສໍາມະນາກອນຈາກຫຼາຍສະຖາບັນການເງິນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍສົມຄວນ.