ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຄະນະບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ອົງກອນທີ່ມີສະມັດຖະນະສູງ ຫຼື High Performance Organization ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກທ່ານ ອ.ຈ ນະຣືມົນ ຫານຈະເຣີນວະນະພູສິດ ແລະ ອາຈານ ບຸນສືບ ປັນຍາ ເຊິ່ງເປັນຄູຝຶກຈາກ ປະເທດໄທ.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາ

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ