ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຕະຫຼາດນັດການເງິນຈຸລະພາກ (Microfinance Fair) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ງານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເຊິ່ງມີບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມການດງິນຈຸລະພາກ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງລູກຄ້າການເງິນຈຸລະພາກເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂກທີ່ໄປທ່ຽວຊົມໃນງານໄດ້ເຫັນເຖິງວຽກງານຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ.
#ເອກພັດທະນາ