ຂ່າວດີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນໄລຍະນີ້ ພວກເຮົາມີ ຟຼີຄ່າທຳນຽມເງິນກູ້ທຸກຜະລິດຕະພັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ ວັນທີ 03/05/2022 – 30/07/2022.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີໂທ 021 520 520 ຫຼື ວອດແອັບ 020 5999 9039