ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃນການຊື້-ຂາຍ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານ. ໃນນີ້, ການລ້ຽງງົວ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງສັດລ້ຽງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢູ່ບ້ານເຮົາ ແລະ ຊີ້ນງົວກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການງົວໄປລ້ຽງ, ຊື້ໄປບໍລິໂພກ ຫຼື ຈຳໜ່າຍຊີ້ນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາແມ່ ຈັນທະຂັນ ເບີໂທລະສັບ 030 553 4247 ເພີ່ນຢູ່ບ້ານແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.