ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ຈັນທະມຸງຄຸນ, ຜູ້ຈັດການເຂດ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 17.550.000 ກີບ ເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.