ເມື່ອວັນທີ 5 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.