ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 6.125.000 ກີບ ເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.