🎊🎉🎊🎉🎊ຂໍສະເເດງຄວາມຍິນດີກັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ທີ່ ຊະນະເລີດ ລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2021. ປະເພດລາງວັນພິເສດ ດີເດັ່ນ – ສາຂາລາງວັນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ດີເດັ່ນ
🎊🎉🎊🎉🎊 Congratulation to Ekphatthana Deposit-Taking Microfinance Institution at ASEAN Business Awards Laos 2021 (ABA Laos 2021 (Special Award) – Sustainable Social Enterprise Excellence Award.