ເມື່ອວັນທີ 13 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ), ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ນາງ ຜອງ ສີຫາລາດ, ຊຶ່ງເປັນຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 6.625.000 ກີບ ໂດຍເປັນລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນອາໃສຢູ່ບ້ານນາທ່ອນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

#emimfi

#microinsurance

#ເອກພັດທະນາ