ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ພວກເຮົາໄດ້ອອກແຄມເປັນ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນທີ່ເປັນເນື້ອໃນດຶງດູດລູກຄ້າ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການເງິນກູ້, ເງິນຝາກ ແລະ ປະກັນຊີວິດອື່ນໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ໂຄສະນາຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍຂອງສະຖາບັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຟສ໌ບຸກເພດຈ໌ ທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 18 ພັນຄົນ, ຊ່ອງທາງເວັບໄຊ, ລາຍການເຮຮາການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງນີ້

ໂທ: 021 520520

Whatsapp: +856 20 59 999 039

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#emimfi #ເອກພັດທະນາ