ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ (ນາງ ຂັນທຽນ) ຈຳນວນ 9,250,000ກີບ ເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.