ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ຫຼື (EMI) ໄດ້ອອກຜະລິດຕະພັນ “ເງິນກູ້ແສນສະບາຍ” ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນໄລຍະໂຄວິດ-19; ຊຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກວົງເງິນກູ້ 5 ແສນກີບ ຫາ 5 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບ 3,25 ເປີເຊັນ/ເດືອນ. ມີໄລຍະເວລາໃຫ້ກູ້ຢືມສູງນັບແຕ່ 6 – 12 ເດືອນ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່: 021 520520 ແລະ ເບີ Whatsapp: +856 20 59 999 039.