ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ EMI ປັນສຸກ “ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈ ຫ່ວງໃຍພະນັກງານ” ໂດຍການມອບເງິນສົດຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ອຸປະໂພກທີ່ຈຳເປັນໃນຄອບຄົວ ເພື່ອແບ່ງເບົາຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ Cod-19 ໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳນ້ອຍໆ ແລະ ຫວັງວ່າກິດຈະກຳນີ້ຈະສ້າງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ກັບພະນັກງານ ແລະ ຄອບຄົວ.