ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ 2021 ຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງເຟືອງ; ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ນາງ ໄມ, ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ ຈຳນວນ 11,500,000 ກີບ; ຊຶ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດ, ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

#emimfi #microinsurance