ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກໍ່ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວທ່ານ ນາງ ສັນທະນາ ສຸທຳມະວົງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ ເປັນຈຳນວນ 8,800,000ກີ; ຊຶ່ງຜູ້ປະກັນຮ່ວມໄດ້ເສຍຊີວິດທີ່ບ້ານປາກກະຍຸງ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ.