ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຄອບຄົວນາງ ຍໍ ວິຍະວັນ ຈຳນວນ 9,750,000 ກີບ ເຊິ່ງຜູ້ປະກັນຮ່ວມໄດ້ເສຍຊີວິດທີ່ບ້ານນາເຄືອ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ.