✅ເງິນກູ້ ແສນສະບາຍ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ✅🔹ວົງເງິນກູ້ສູງສຸດ 5,000,000 ກິບ🔹ອານຸມັດງ່າຍ / ວ່ອງໄວ / ທັນໃຈ🔹ໄລຍະກູ້ຢືມສູງສຸດ 1-12 ເດືອນ🔹ດອກເບ້ຍ 3,25%/ເດືອນ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເບີ☎ 021 520520 +856 20 59 999 039

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ