ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວທ້າວ ຄຳພອນ ສຸທຳມະວົງ ຈຳນວນ 6,354,000 ກີບ; ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປະກັນຮ່ວມ ທີ່ບ້ານປາກກະຍຸງ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ.
#emimfi #microinsurance