ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ, ທ່ານ ນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ ຮອງອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ໃນການປະກອບສ່ວນມອບພັນທະອາກອນ ເຂົ້າງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸ ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.