ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ນາງ ວັນນີ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນລູກຊາຍຂອງເພີ່ນ ທີ່ເປັນຜູ້ປະກັນຮ່ວມ ຈຳນວນ 3,375,000 ກີບ.