ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 8,916,000 ກີບ, ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວຂອງນາງ ນວນຈັນ ສ້າງສຸລິຄຸນ, ປະຊາຊົນອາໃສ່ຢູ່ບ້ານນ້ຳຕວນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.