ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 2,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ ບຸນອ້ອມ ມີໄຊພົນ, ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.