ວັນທີ 18 ມີນາ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວລູກຄ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວາດ, ເມືອງ ເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອແບ່ງເບົາຄວາມໂສກເສົ້າ ກັບການຈາກໄປຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ.