ວັນທີ 25 ມີນາ 2021, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໂດຍແມ່ນພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂນນຄໍ້, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Marketing and Financial Education Department conducted activities to promoted life skill and financial basic to the kids at Nonkhor Primary School, Xaysettha District, Vientiane Capital.